Firma Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. z o.o. (dalej jako „Kwiaciarnia Weris”) z siedzibą przy ul. Wodzisławskiej 37 a, 44-351 Turza Śląska, identyfikująca się numerami NIP: PL6472568248, KRS: 0000491522 oraz REGON: 243446118, e-mail: kontakt@kwiaciarniaweris.pl, telefon kontaktowy: +48.691-561-001, jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.kwiaciarniaweris.pl.

 1. „Kwiaciarnia Weris” prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych i upominków za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny internetowej www.kwiaciarniaweris.pl, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 2. Dostawy kwiatów realizowane są przez „Kwiaciarnię Weris”. Realizacja dostawy odbywa się wyłącznie na terenie Pszowa, Radlina, Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego. Licząc od miejscowości Pszów to zakres do 15 km. Aktualna lista miejscowości, do których realizujemy dowóz kwiatów znajduje się na witrynie internetowej pod adresem:

  https://www.kwiaciarniaweris.pl/lista-miejscowosci/

 3. Wszystkie treści (opisy, zdjęcia, i inne materiały) objęte są ochroną prawną i należą do ich właścicieli.
 4. Wszystkie ceny na witrynie www.kwiaciarniaweris.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie przesyłki, która zależy od odległości siedziby „Kwiaciarni Weris” do miejsca dostarczenia przesyłki.
 5. Promocja. „Kwiaciarnia Weris” zastrzega, że niektóre produkty mogą być objęte promocją.
 6. Wszystkie doręczane produkty są towarami wolnymi od wad.
 7. „Kwiaciarnia Weris” zapewnia doręczenie kwiatów w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia. Szczegółowe zasady określone są w terminach realizacji zamówień.
 8. Dostawa towaru. W sytuacji gdy kurier nie zastanie pod podanym adresem odbiorcy, podejmie próbę kontaktu z nadawcą lub odbiorcą przesyłki. Jeżeli kontakt z nadawcą lub odbiorcą nie będzie możliwy i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.
 9. „Kwiaciarnia Weris” może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba, że zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarni z odbiorcą w uwagach zamówienia.
 10. W przypadku braku realizacji zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, braku możliwości skontaktowania się z odbiorcą lub nadawcą, itp., „Kwiaciarnia Weris” zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy. „Kwiaciarnia Weris” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych lub nie aktualnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.
 11. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu i weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych przez „Kwiaciarnię Weris” form płatności.
 12. Wszelkie zmiany w zamówieniu są możliwe do wprowadzenia poprzez kontakt telefoniczny lub przez e-mail, co najmniej 24 godziny przed terminem doręczenia. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do finalizacji zamówienia (skutecznego zawarcie umowy).
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 14. „Kwiaciarnia Weris” jest zobowiązana do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.
 15. „Kwiaciarnia Weris” przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
 16. „Kwiaciarnia Weris” gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, z zastrzeżeniem, że kwiaty muszą być pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie zamówienia oznacza złożenie oferty przez „Kwiaciarnię Weris” i zawarcia umowy z Klientem. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszę zostać złożone telefonicznie, lub poprzez e-mail w ciągu 3 dni od momentu doręczenia. Inne produkty podlegają reklamacji w ciągu 14 dni od daty doręczenia.
 17. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu kwiatów i upominków w jednej przesyłce przez kuriera muszą zostać zgłoszone osobiście, w siedzibie „Kwiaciarni Weris”, telefonicznie, lub poprzez adres e-mail w ciągu 3 dni od terminu doręczenia, lub do 14 dni w przypadku braku doręczenia.
 18. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
 19. „Kwiaciarnia Weris” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania produktu.
 20. „Kwiaciarnia Weris” zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie do 7 dni, od daty ustalenia szczegółów zwrotu.
 21. „Kwiaciarnia Weris” – właściciel serwisu internetowego www.kwiaciarniaweris.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności „Kwiaciarni Weris”.
 22. „Kwiaciarnia Weris” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 23. „Kwiaciarnia Weris” nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie wiadomości SMS z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej lub z winy firm udostępniających rozwiązania służące do komunikacji mobilnej.
 24. Prawem właściwym dla realizacji zakupów „Kwiaciarni Weris”, www.kwiaciarniaweris.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 26. Regulamin określa zasady zakupów w www.kwiaciarniaweris.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie [Regulamin, Terminy realizacji i dostawa, Formy płatności, Polityka zastępowania produktu, Polityka ochrony prywatności.]

Terminy realizacji i dostawa

 1. Dostawy towaru takiego jak kwiaty żywe i upominki są realizowane od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, m.in. 1.01 (Nowy Rok) oraz 25.12-26.12 (Boże Narodzenie).
 2. Przesyłki i upominki doręczane są od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 20:00.
 3. Doręczenie przesyłek odbywa się tylko na terenie Pszowa i okolic w promieniu 15 km od tej miejscowości, przez Kuriera wyznaczonego przez „Kwiaciarnię Weris”.
 4. Podane w formularzu godziny doręczenia są orientacyjne i mogą nieznacznie odbiegać od faktycznej godziny dostawy.
 5. Zamówienia realizowane są do 24 godzin, z możliwością dostawy nawet do godziny od czasu złożenia zamówienia.

Formy płatności

Możliwe są 3 możliwości płatności:

 • Odbiór osobisty:
  → Odbiór osobisty w naszym sklepie (44-370 Pszów, ul. Traugutta 52) po wcześniejszym zaznaczeniu w formularzu zamówienia, gdzie odbiór się odbędzie.
  → Płatność w naszym sklepie można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 • Płatność przelewem:
  → Po złożeniu zamówienia dostępna jest informacja z numerem zamówienia oraz danymi do przelewu.
  → Zamówienie nie zostanie zrealizowane do czasu zaksięgowania kwoty na koncie „Kwiaciarnia Weris” lub do momentu wysłania potwierdzenia przelewu na adres e-mail kwiaciarni.

  KWIACIARNIA WERIS
  NAZWA BANKU: Alior Bank SA
  NR BIC (SWIFT): ALBPPLPW
  NR KONTA: 95 2490 0005 0000 4530 3158 2639
  NR IBAN: PL 95 2490 0005 0000 4530 3158 2639

 • Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu CashBill.
  → Płatność kartą kredytową, PayPal lub szybkim przelewem internetowym odbywa się poprzez system www.cashbill.pl.

Zawarcie umowy

 1. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną, lub e-mailową uznawane jest za zawarcie umowy na dostawę kwiatów i/lub upominku oraz oznacza konieczność uregulowania powstałego zobowiązania przez jeden z wybranych kanałów płatności, określonych w Formy Płatności.
 2. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.kwiaciarniaweris.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Kwiaciarnia Weris, 44-370 Pszów, ul. Traugutta 52, z dopiskiem „odstąpienie od umowy” lub drogą mailową na adres kontakt@kwiaciarniaweris.pl. Wzór odstąpienia od zawartej umowy można znaleźć pod linkiem: „Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość”.
 3. Konsument może skorzystać pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W każdym przypadku naszą intencją jest rozpatrzeć każdą reklamację w sposób polubowny i rozwiązać wszystkie spory dotyczące zakupów realizowanych przez „Kwiaciarnię Weris” poprzez serwis zakupów internetowych. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem: Unijna Platforma Internetowa ds. Rozstrzygania Sporów (ODR)

 4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.
 5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli „Kwiaciarnia Weris” wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania (przed rozpoczęciem świadczenia) Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (Produkty na specjalne zamówienie klienta), a także gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Polityka zastępowania produktu

 1. „Kwiaciarnia Weris” gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby zamówione kwiaty zostały doręczone w formie, stylu i kolorze najbardziej zbliżonym do bukietu, który został wybrany na stronie sklepu internetowego www.kwiaciarniaweris.pl.
 2. Zawsze robimy wszystko co w naszej mocy, aby bukiet, który otrzymuje odbiorca był jak najbardziej podobny do tego, który Państwo zamawiacie. Prosimy mieć na uwadze, iż kwiaty są produktem szczególnym. Ze względu na sezonowość niektórych gatunków oraz przez wzgląd na fakt, że każdy profesjonalny florysta ma indywidualny styl układania kompozycji, doręczane bukiety mogą w minimalnym stopniu odbiegać od swych wzorców. Czasami zastąpienie jednego kwiatu innym może być niezbędne, aby dotrzymać terminu doręczenia, dbamy jednak o to, aby jego wartość była równa, lub wyższa. Realizacja zamówienia na konkretny produkt zależy od jego dostępności na rynku. Zawsze kiedy jest to możliwe, doręczamy bukiety, upominki, kompozycje i kosze kwiatowe zbliżone do tych, które prezentowane są na zdjęciach.
 3. „Kwiaciarnia Weris” zastrzega sobie prawo dostarczenia bukietu, rośliny doniczkowej, kosza z upominkami, kosza z kwiatami lub innego produktu o podobnej jakości i wyglądzie do oryginału (wielkość, styl, kolorystyka, użyte materiały, itp.). Kolor, kształt kompozycji oraz jej wartość nie ulegną zmianie.
 4. Prezentowane Państwu upominki (czekoladki, smakołyki, maskotki, kawa), które można zamówić łącznie z kompozycją kwiatową, stanowią propozycje danych produktów. Widoczne na zdjęciach kosze, wchodzące w skład prezentów, są koszami przykładowymi. Inne pozycje wśród dodatków i upominków mogą się wizualnie różnić od tych prezentowanych na stronie www.kwiaciarniaweris.pl. Gwarantujemy jednak, że będą to zawsze pozycje o tej samej jakości i wartości.

Polityka ochrony prywatności

 1. „Kwiaciarnia Weris” jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie informacji. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Złożenie zamówienia w www.kwiaciarniaweris.pl wymaga podania danych nadawcy oraz odbiorcy przesyłki. Dane nadawcy są wykorzystywane do kontaktowania się z klientem, a dane odbiorcy wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji.
 3. Dane nadawcy nie są udostępniane odbiorcom przesyłek kwiatowych. Do komunikacji z odbiorcą służy specjalne pole „Uwagi do zamówienia”.
 4. W zależności od wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe są przekazane do operatorów systemów płatności w ramach realizacji umowy.
 5. Opcjonalnie, podczas składania zamówienia możliwa jest rejestracja konta. Dostęp do niego jest chroniony hasłem, które jest zaszyfrowane w bazie danych i nie może zostać odczytane przez nikogo poza Wami. Hasło jest wymagane przy wszystkich operacjach na Państwa koncie, utrzymuje więc informacje w nim zawarte jako prywatne i bezpieczne.

Pliki cookies

Pliki Cookies wykorzystywane przez www.kwiaciarniaweris.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez państwa z Witryny i służą do przechowywania także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasła czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.

Newsletter

Kliencie mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Was o naszych najnowszych ofertach. Możecie w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: kontakt@kwiaciarniaweris.pl.

Konto Klienta

Podczas zakładania konta klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, telefon, adres e-mail, NIP. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Klienta są: imię, nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, telefon, adres e-mail.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zmiana danych, usuniecie danych

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Usunięcie danych wymaga wysłania wiadomości e-mail z tematem “Usunięcie danych” na adres: kontakt@kwiaciarniaweris.pl.

Korzystając z kwiaciarni internetowej zgadzają się Państwo na warunki naszej Polityki Prywatności i na to, że będziemy korzystać z zebranych informacji. Rezerwujemy sobie prawo dokonywania zmian naszej Polityki Prywatności. O jakichkolwiek zmianach będą Państwo natychmiast informowani.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 26 kwiecień 2017 r.